Jakie umiejętności zawodowe intensyfikować w obliczu dynamicznie następujących zmian gospodarczych?
Identyfikacja w największym stopniu pożądanych na rynku zawodów i umiejętności jest w praktyce realna tylko przez określenie prądów rozwoju poszczególnych specjalizacji.

Największa ilość nowych zawodów pojawić się może w sektorach, które rozwijają się obecnie bardzo dynamicznie, zatem telekomunikacyjnym i informatycznym. Przykładem takiego zawodu jest testowanie aplikacji mobilnych. Specjalizacje owe będą generować innowacyjne miejsca pracy, nastręczające dokładnie sprecyzowanych zdolności o „niszowym” zakresie. Prognozuje się, że będą poszukiwani, deficytowi już obecnie, teleinformatycy i mechatronicy, a również profesjonaliści sieciowi, wyspecjalizowani w planowaniu, WDrażaniu a także administrowaniu sieci komputerowych.
komputer - rzut

Autor: Richard Grandmorin
Źródło: http://www.flickr.com
Badacze przewidują, że identycznie prężnie, jak w odcinku ICT, miejsca pracy pojawiać się będą w specjalizacji biotechnologicznej. Można uznać ją za wiodącą z uwagi na możliwość wykorzystania jej w różnych dziedzinach przemysłu. Znaczące będą także takie gałęzie gospodarki jak ekologia, nanotechnologia i energetyka. Kolejną odmianę zawodów przyszłości tworzą zawody „internetowe”, np. projektant serwisów i sklepów online czy analityk internetowy.

Do niej przynależą też te połączone z organizacją oraz sposobem prezentacji treści stron internetowych bądź opracowywaniem strategii jednostki, dotyczącej komunikacji z pomocą poczty e-mail channel specialist. Przyszłość stoi też przed wszelakiego rodzaju „tradycyjnymi” usługami, np.

Pamiętaj, że nasze odsyłacze (http://reset2.pl/oferta/standard/r2platnik) prowadzą tylko do najbardziej interesujących portali, na jakich wyszukasz jedynie wartościowe wiadomości.

finansami czy edukacją.